Download Chương Trình Ngày Hôm Nay

(Right-click on one of the links below  => Save Target As => Save)

USA Server (Real Player)

Vatican Server (Real Player)

Canada Server (mp3)

Vatican Server (mp3)

 

Liên lạc với đài Vatican xin gởi về

LM Trần Phúc Nhạc
Radio Vatican
Vietnamese Section
00120 Vatican City / Europe
Tel. 06.6988.3214
Fax. 06. 6988.4565 hoặc 06.6988.3844

email: vietnam@vatiradio.va